logo
MN
global
EN

Хянах Самбар

Огноогоор шүүх
Эхлэх огноо
Дуусах огноо
Ерөнхий мэдээлэл
( 2023-2024 хичээлийн жилд )
Аймаг/Нийслэл
Бүртгэлтэй сурагчид
Нийт сурагчидтай харьцуулсан хувь
Хүн ам зүй
( ангиар )
идэвхтэй хичээлүүд

Бидэнтэй холбоо барих

info@afterschool.mn

7739-1010

Сошиал сувгууд

Аппликэйшн татах

qr
Copyright © 2023 After School. All Rights Reserved.