logo
MN
global
EN

Хянах Самбар

Огноогоор шүүх
Эхлэх огноо
Дуусах огноо
Ерөнхий мэдээлэл
( 2023-2024 хичээлийн жилд )
Аймаг/Нийслэл
Бүртгэлтэй сурагчид
Нийт сурагчидтай харьцуулсан хувь
Хүн ам зүй
( ангиар )
Идэвхитэй цаг
бахархлын самбар
идэвхтэй хичээлүүд
Хөтөлбөр олдсонгүй
Мэдээ, мэдээлэл
class photo
Нийт хөтөлбөрт хамрагдалтын тоо
0
class photo
“after school’’ Аппликэйшн таталтын тоо
0
class photo
Нийт олгосон А онооны мөнгөн дүн
0

Бидэнтэй холбоо барих

info@afterschool.mn

7739-1010

Аппликэйшн татах

qr
Copyright © 2023 After School. All Rights Reserved.